GDPR

Så hanterar Ljusnefors Camping personuppgifter

De olika former av tjänster och produkter där våra och dina rättigheter och skyldigheter regleras i författningar respektive avtal med tillhörande villkor. För att fullgöra våra åtaganden mot dig , samt för att kunna följa gällande författningar, behöver vi registrera och behandla olika personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna ge dig den bästa upplevelsen av våra tjänster.  Personuppgifter sparas för att fullgöra vårt avtal/samarbete, följa bokföringslagen,  göra interna statistiken och använda bokningssystem. De sparas minst så länge lagstiftningen kräver det (beroende på vilket som varar längst). Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning, till exempel kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av dina avtalsförpliktelser. 

Här hittar du information om vilken typ av personuppgifter vi sparar och hur vi använder och hanterar dem.

Vilka personuppgifter sparar ni om mig?

Vi sparar till exempel ditt namn, adress, personnummer, e-postadress och telefonnummer, betalningsform samt betalningshistorik, information om din beställning såsom produkt/tjänst.

Hur ser ni till att mina personuppgifter är skyddade?

Vi håller hårt på sekretess för att skydda dina personuppgifter, och endast de som behöver ta del av din information har tillgång till den. I avtal med externa leverantörer ställer vi samma hårda krav på dem, som på oss själva.

Varför behöver ni mina personuppgifter?

Exempel på tillfällen då vi behöver dina personuppgifter är:

- för att du ska bo hos oss, krävs att hantera PLU, enligt lag.

- för att kunna jobba med egen bokningsprogramm 

- för att hantera egna statistiken

- för att tar kontakt med er för tillfälliga frågor, ändringar, kvarglömda prylar

Vad har jag för rättigheter rörande mina personuppgifter?

Som kund hos oss har du rätt att:

- få se vilka personuppgifter vi har om dig.

- få eventuella felaktiga uppgifter som vi har om dig rättade.

- få din information raderad under vissa förutsättningar.

- göra invändning mot viss behandling av dina personuppgifter.

 

Hur gör jag om jag vill ha en kopia av all information ni har om mig?

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. Som kund hos oss har du rätt att se vilka uppgifter vi sparar om dig samt hur de används av oss. För att få en kopia av all information som vi har om dig, behöver du skriva till Ljusnefors Camping och begär ut persondata.

Vår hantering är manuell vilket gör att det kan ta upp till 30 dagar innan informationen kan skickas till dig.

Vår hantering är manuell vilket gör att det kan upp till 30 arbetsdagar innan dina personuppgifter tas bort.