LJUSNE - MED HAVET RUNT KNUTEN

Ljusne är vid sidan av centralorten Söderhamn den största orten i kommunen med ca 2.000 invånare. Det är havet och älven, Ljusnan, som dominerar samhället.

 

Ljusnans mynning, ett ca åtta kilometer långt laxbälte, betraktas av många som Sveriges bästa fiskeäventyr. Här finns bl.a den gamla flottarstugan på Granholmen som ligger i farleden och rustats för uthyrning.

 

Ett stenkast från "fisket" finns både inom-/utomhusbad och inomhushall för ishockey.

  

Ljusne har ett starkt föreningsliv.

 

Tillsammans med näringslivet och kommunala resurser arbetar de med att förädla och synliggöra tillgångarna i området.

 

Orrskärshamnen - Norrlands djupaste isfria hamn - får besök av fartyg från hela världen.

 

Resan med X-tåget till Gävle tar ca 40 min från Ljusne station.

Inhalte von Google Maps werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell), um den Cookie-Richtlinien von Google Maps zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Google Maps Datenschutzerklärung.