TRE BOLAG UNDER WILHELM HENRIK KEMPES TID 1848 T.O.M 1883, LJUSNE SÅGVERKSEGARE-LJUSNE SÅGVERKS MASUGN-LJUSNE WOXNA AB.

ELLVE-motorn tillverkades under åren 1913-1919. Foto: Stig Wallström
ELLVE-motorn tillverkades under åren 1913-1919. Foto: Stig Wallström

Wilhelm Henrik Kempe föddes år 1807 i Stralsund, dåvarande svenska Pommern. Han flyttade 1823 till Sverige och praktiserade hos sin morbror Albrecht Wallis. Släkten Wallis härstammade även den från Pommern men hade flyttat till Sverige i början av 1800-talet. Kempe bildade år 1833 tillsammans med Ludvig Thydén grosshandlarfirman Thydén och Kempe, en verksamhet som tio år senare 1843 helt övertogs av Kempe. År 1843 gifte sig Wilhelm Kempe med sin köttsliga kusin Johanna Wallis och den 1 oktober 1844 föddes deras enda barn Wilhelmina, som så småningom blev maka till greve Walter von Hallwyl.

 

Wilhelm Henrik Kempe avled 1883 i en ålder av 76 år. Två dagar efter dödsfallet utsågs greve Walter von Hallwyl till verkställande direktör för bolaget.

 

Läs mer om bolagsutvecklingen under Wilhelm Henrik Kempes tid 1848 t.o.m 1883 från Ljusne Sågverksegare, Ljusne Sågverks masugn till bildandet av Ljusne Woxna AB

Ljusne Woxna AB ägde även Ljusne Motorverkstad som tillverkade ELLVE-motorn mellan år 1913 och 1919 då motorfabriken såldes till Södertälje.