LÅNGRÖSEN

Två långrösen (gravar) 34 resp. 44 meter långa och 10 resp. 11 meter breda samt en mindre rund stensättning, allt beläget på en grusås. Det största röset är Hälsinglands längsta.

 

Vardera långröset har i ytan åtta gropar. Den lilla stensättningen är också av röstyp. Gravarna kan sannolikt dateras till bronsålderns slut - järnålderns början, 700 - 300 f.Kr.