LJUSNE KYRKA

Ljusne kyrka invigdes 1896. Den skapades i en för vårt land mycket ovanlig stil. Initiativtagare till bygget var Grevinnan Wilhelmina von Hallwyl, född Kempe. Kyrkans interiör domineras av träets bruna färg och kännetecknas av ett stort antal pelare med sniderier. Predikstolen är placerad på altaret i kyrkans mitt. Det som händer i Ljusne församling, flera information på kyrkans webbsida