JÄRNINDUSTRIN 1671-2003

Exteriörbild av Ljusne norra järnverk som anlades 1882. Masugnen i bakgrunden anlades redan 1874.
Exteriörbild av Ljusne norra järnverk som anlades 1882. Masugnen i bakgrunden anlades redan 1874.

Ljusne Bruksmuseum,


Tord Nyberg, har gjort en tidsresa i Järnindustrins tillkomst och utveckling från år 1671 till år 2003.

 

Bergskollegiet

 

gav år 1671 rådmannen i Stockholm, Hans Kohlmeter tillstånd att anlägga en masugn samt två hammare med fyra härdar på södra sidan av Ljusnans mynning. Anläggningen kallades Ljusne Masugn, men ändrades senare till Ljusne Järnverksegare.

 

I februari 2003 stängs grindarna till kättingfabriken för gott. Ytterligare ett stycke industrihistoria i Ljusne läggs till den tidigare. Kättingtillverk-ningen var den sista återstoden av järnhanteringen som startade 1671 och pågick i 332 år, därav kättingsmide i 119 år.

 

Tryck här om er vill veta mer om mas-ugnsprocessen.

Följa link för att läsa mer om masugns-typer, Multimmers-masugen och Sten-masugnen.

Vill er veta mer om Färskningsmetoder - tryck här