FÖRENINGSLIV

Det finns en stark tradition av föreningsliv i Ljusne och många är medlem i en eller flera föreningar på sin fritid. I föreningslivet :  lär man känna andra med samma intressen och får fler kontakter i samhället.   

 

För er som är ny i samhället eller landet kan medlemskap i en förening vara ett sätt att få nya vänner eller snabbt lära sig svenska språket. Genom en förening kan vi också arbeta med viktiga samhällsfrågor.

 

I det här registret finns kontaktuppgifter till de föreningar som skrivit in sig.

 

FISKE

ÖVRIGA

IDROTT OCH MOTION

KULTUR

Ljusne-Ala Manskör
Kontaktperson: Kaj Lundin

Kustslöjdarna

Ljusneortens Museiförening

Konstkraft

Visningar Lennart Plahn

PENSIONÄR

KOMMUN